Uprawnienia elektryczne

Aby zostać elektrykiem i pracować z prądem trzeba nie tylko mieć bogatą wiedzę na temat elektryki, ale również przejść specjalistyczne kursy uprawniające do pracy w tym zawodzie. Jedne z najistotniejszych to uprawnienia sepowskie, które można uzyskać dzięki ukończeniu konkretnego kursu zwieńczonego egzaminem.

SEP uprawnienia – co to dokładnie jest?

Uprawnienia sep to nic innego jak specjalistyczne uprawnienia do pracy z prądem wydawane przez Stowarzyszenie Elektryków Polskich (czyli w skrócie SEP). Stowarzyszenie to jest organizacją pozarządową, która zrzesza elektryków polskiego pochodzenia na całym świecie. Ponadto organizacja ta zajmuje się również działalnością popularyzatorską, ale przede wszystkim edukacyjną organizując szkolenia uprawniające do obsługi urządzeń elektrycznych, jak również uprawnienia do 1kV. Aby być elektrykiem i pracować w tym zawodzie nie trzeba mieć ukończonej żadnej specjalistycznej szkoły o konkretnym profilu, ale trzeba ukończyć kurs dający uprawnienia sepowskie. Aby kursant mógł przystąpić do takiego szkolenia musi spełnić dwa główne warunki: musi być pełnoletni, a także musi posiadać wykształcenie przynajmniej na poziomie podstawowym.

SEP uprawnienia i najistotniejsze zagadnienia na kursie

Podczas specjalistycznego kursu na temat prądu, kursantom przekazywana jest rozległa wiedza na temat elektryki, jak również organizowane są zajęcia praktyczne pokazujące, jak tą wiedzę przekuć na życie codzienne w pracy elektryka. Cały kurs kończy się specjalistycznym egzaminem, a następnie kursant otrzymuje świadectwo ukończenia kursu i zdobycia uprawnień sepowskich. Warto jednak podkreślić, że takie uprawnienia nie są wydawane bezterminowo i należy je odnawiać co pięć lat. Podstawowymi zagadnieniami, jakie poruszane są podczas kursu to bezpieczeństwo i higiena pracy, a także obowiązki i zadania osób pracujących na stanowisku elektryka. Ponadto podczas szkolenia kursanci uczą się również budowy układów sieciowych, ogólnych przepisów z zakresu prawa czy też zasad dysponowania mocą urządzeń przyłączonych do sieci. Przyszli elektrycy poznają również sprzęt ochronny, jaki należy obowiązkowo nosić na stanowisku elektryka, a także podstawowe zasady funkcjonowania i stosowania ochrony odgromowej i przepięciowej. W późniejszych latach ich wiedza cały czas się pogłębia, a doświadczenie jakie zdobyli na kursie procentuje.

ZOSTAW ODPOWIEDŹ

Please enter your comment!
Please enter your name here