Audyty energetyczne

Czy warto jest przeprowadzać audyty w firmie, przez firmę audytującą zewnętrzną? W wielu przypadkach możemy dokonać samooceny lub poprosić na przykład specjalistów z innej fabryki, ale będących w tej samej korporacji do tego, aby przeprowadzić nam audyt wewnętrzny.

Audyty efektywności energetycznej oraz inne audyty

Jasną sprawą jest, że warto przeprowadzać audyty efektywności energetycznej wewnętrzne. Możemy wykonywać je częściej i mniej nas one kosztują, dzięki czemu możemy mierzyć na przykład postępy wdrażanych udoskonaleń. Niemniej jednak tylko audyt zewnętrzny, pokaże nam w niemal stu procentach, jak faktycznie efektywne są nasze działania.

Niezależnie od tego, czy są to audyty energetyczne, czy na przykład audyty BHP, audyt wewnętrzny, a szczególnie prowadzony przez tę samą firmę, jaka jest w swoich wynikach obarczona dużym zakresem niepewności. Zakres ten w przypadku audytów zewnętrznych jest zdecydowanie mniejszy, ponieważ nasi pracownicy, którzy często sami odpowiadają za poziom zużycia energii, mogą nie do końca rzetelnie przedstawiać wyniki audytu.

Co nam może dać audyt energetyczny?

Audyt efektywności energetycznej należy obecnie chyba do jednych z najważniejszych audytów. Przede wszystkim koszt energii, jaki ponoszą zakłady produkcyjne, stanowi coraz większy procent kosztów produkcji. Procent ten będzie się zwiększał, jeżeli nie będziemy wprowadzać na naszym zakładzie zmian. Wynika to choćby z tego prostego faktu, że cena energii elektrycznej w spodziewanych najbliższych 20 latach, będzie stale rosnąć. Najlepiej jest zatrudnić doświadczoną firmę, która przeprowadza audyty energetyczne Katowice, są doskonałym miastem do poszukiwania takiej firmy.

Aby prawidłowo przeprowadzić audyt zewnętrzny, powinniśmy również do współpracy zaprosić firmę, która ma duże doświadczenie z przeprowadzaniem tego typu audytów. Nie chodzi nam bowiem, aby tylko i wyłącznie znać wynik, ale również, aby firma taka zaproponowała nam zmiany, które możemy na naszym obszarze wdrożyć. Do tego jednak potrzebne jest doświadczenie osób, które audyty przeprowadzają audyty energetyczne Katowice są miastem, w którym istnieje duża liczba firm w tej branży.

ZOSTAW ODPOWIEDŹ

Please enter your comment!
Please enter your name here