Czy montaż paneli fotowoltaicznych jest trudny

Wytwarzanie energii elektrycznej ze światła słonecznego jest procesem wymagającym użycia środków technicznych o dużym stopniu zaawansowania technologicznego. Samo zjawisko efektu fotowoltaicznego też jest dość skomplikowane. Jednak to nie oznacza, że posiadanie własnej elektrowni słonecznej jest dostępne tylko dla nielicznych. Montaż paneli fotowoltaicznych jest stosunkowo prosty i niedrogi.

Fotowoltaika zarys historyczny

Zjawisko fotowoltaiczne zostało zaobserwowane w warunkach laboratoryjnych a następnie częściowo opisane już z w roku 1839. Badaniem efektu zajmował się Aleksander Edmund Becquerel, który jednak nie doczekał praktycznego zastosowania swojego odkrycia.Becquerel i jego następcy obserwowali, jak pod wpływem światła w półprzewodnikach powstaje siła elektromagnetyczna. Problemem pierwotnym było znalezienie sposobu na zamianę prądu stałego w zmienny oraz magazynowanie wyprodukowanej energii. Pierwsze elektrownie wykorzystujące zjawisko fotowoltaiczne powstawały w połowie XX wieku, ale dopiero przełom wieków przyniósł upowszechnienie technologii.

Panele fotowoltaiczne dla każdego

Współczesne ogniwa fotowoltaiczne wykonane z krzemu, selenu, kadmu, miedzi, telluru, indu w sposób niezwykle sprawny i wydajny zamieniają światło w prąd stały, a ten dzięki inwertorom zamieniany jest w prąd zmienny. Następnie połączone z instalacją akumulatory magazynują wytworzoną energię a jej nadmiar oddają do sieci energetycznej. Całość podłączona jest do licznika energii elektrycznej, który odnotowuje wartość energii wyprodukowanej, oddanej do sieci oraz pobranej z sieci w czasie zwiększonego zapotrzebowania użytkowników. Kwestie opłat za sprzedaż-kupno regulują umowy, które właściciele instalacji zawierają z podmiotami zajmującymi się dystrybucją energii elektrycznej.Zakup i montaż instalacji fotowoltaicznej nie jest bardzo dużym wydatkiem. Można także zwrócić się do samorządów, bądź sięgnąć po fundusze unijne lub norweskie po dofinansowanie. Dodatkowo banki państwowe udzielają preferencyjnych kredytów dla inwestorów planujących tego rodzaju inwestycje.

Montaż paneli fotowoltaicznych praktycznie

Montażu paneli dokonują firmy specjalistyczne, które zazwyczaj zajmują się produkcją oraz dystrybucją instalacji. Można także zakupić ogniwa oraz inne części wchodzące w skład zestawu i samodzielnie wybudować przydomową wytwórnię energii, ale to zadanie dla osób mających pojęcie o technice i budownictwie. Ponadto przed montażem potrzebne jest załatwienie formalności urzędowych. W przypadku, gdy zlecimy montaż paneli firmie jej przedstawiciele, działając w naszym imieniu, zajmują się także formalnościami.Koszty montażu zależą od wielkości instalacji, rodzaju i powierzchni paneli, miejsca i sposobu mocowania. Udział procentowy kosztów montażu określa się na około 20% całości. Najdroższym elementem są same ogniwa, na które trzeba wyłożyć między 45% a 55% kalkulowanej wartości instalacji.Dodatkowo koszty montażu może podrożyć konieczność wzmacniania konstrukcji dachu, mocowania dużej ilości wsporników zapewniających uzyskanie pożądanego nachylenia dachu oraz ułatwiających swobodny ruch powietrza między ogniwami a dachem.

Artykuł powstał we współpracy ze specjalistami z firmy Hymon Energy.

ZOSTAW ODPOWIEDŹ

Please enter your comment!
Please enter your name here