Kiedy używamy Present Perfect?

Czasy występujące w języku angielskim są bardzo trudne do rozumienia. Dlatego też przygotowaliśmy ten cykl poradników, w którym będziemy umieszczać informacje co do tego, kiedy tych czasów używać. W tym artykule poruszymy kwestię tego kiedy używamy Present Perfect. Ten czas jest dość trudny do zrozumienia dla nas, bo nie ma jegi bezpośredniego odpowiednika w języku polskim. Mamy jednak nadzieję, że wytłumaczymy tą kwestię w taki sposób, że każdy będzie w stanie zrozumieć o co chodzi. Zapraszamy więc do lektury naszego poradnika językowego.

Czas Present Perfect odnosi się zarówno do przeszłości jak i do teraźniejszości. Jest to połączenie, które powoduje pewne trudności ze zrozumieniem dla nas Polaków. W końcu u nas używa się albo czasu przeszłego albo teraźniejszego, nie ma żadnego wariantu ich połączenia w jedno. Dlatego gdy spotykamy się z takim czasem jak Present Perfect stajemy się nieco bezradni. Otóż czasu tego używamy wtedy, gdy mówimy po prostu o zdarzeniu przeszłym, które ma jednak konsekwencje również w czasie teraźniejszym. Na przykład możemy odnieść to do sytuacji monarchy, który zasiadł na tronie kilka lat temu, ale wciąż jest u władzy. Jest to więc zdarzenie przeszłe, które ma wpływ na czas obecny. Wtedy Anglik bądź Amerykanin powie: „The king has ruled the country since 2010″. Oznacza to, że król rządzi krajem od roku 2010. Jak widać w Polskim najlepiej wyrazić to w czasie teraźniejszym, ponieważ zdanie staje się bardziej wymowne, niż w czasie przeszłym. Mamy nadzieję, że dzięki temu nieco przybliżyliśmy to, kiedy używamy Present Perfect, a kiedy powinno się używać innych czasów”.

Kolejna sprawa to fakt, że podmiotem wykonującym czynność w tym czasie jest zawsze osoba, do której zdanie się odnosi. Na przykład „I have washed my car” oznacza tyle, co „Umyłem swój samochód”. Jednak polskie zdanie w tym przypadku może również oznaczać, że osobą która myła auto był ktoś inny, na przykład mógł to wykonać pracownik myjni samochodowej. Jednak w czasie Present Perfect zawsze podmiot wykonujący czynność jest dokładnie tym, który ją wykonał. Czyli osoba, która wypowiedziała powyższe zdanie ma na myśli, że to właśnie ona własnoręcznie wymyła swoje auto. Skoro wiemy już kiedy używamy Present Perfect to dobrze byłoby też sprawdzić jaka jest jego konstrukcja. Jak zapewne można było już wywnioskować z powyższych zdań, konstrukcja angażuje czasownik posiłkowy „have”. W tym przypadku jednak nie oznacza on „mieć”, ale wskazuje na to, że zdanie wypowiedziane jest w czasie Present Perfect. Czasownik natomiast przyjmuje formę specyficzną dla tego właśnie czasu, jednak większość czasowników po prostu otrzymuje końcówkę -d lub -ed. Niektóre jednak zmieniają całkowicie swój rdzeń, np. sink – sunk, drink – drunk, go – gone, do – done, choose – chosen, drive – driven i tak dalej.

Jak widać czas Present Perfect nie jest łatwy do zrozumienia, jednak ucząc się dłużej angielskiego na pewno sami wyczujemy kiedy powinien on być użyty, a kiedy lepszym wyjściem będzie na przykład Past Simple, czy też Past Perfect. Nie musimy obawiać się angielskich czasów, ponieważ pomimo że na pierwszy rzut oka są one bardzo trudne, a także jest ich bardzo wiele, to tak naprawdę da się je łatwo zrozumieć, a sami Brytyjczycy i Amerykanie na ogół używają tylko kilku z nich na co dzień.

ZOSTAW ODPOWIEDŹ

Please enter your comment!
Please enter your name here