Prawo do odprawy

Kodeks Pracy, będący gwarantem praw pracowników, co pewien czas przechodzi etap modyfikacji. Jest to uzależnione zmieniającymi się czynnikami, dopasowanymi do realiów pracy i życia. Na szczęście, jednym z nich jest zagwarantowanie odprawy, gdy pracownik po wielu latach ciężkiej pracy przechodzi na zasłużoną emeryturę. Nie jest to jednak jedyne kryterium przyznania pieniężnego świadczenia. Część zatrudnionego społeczeństwa zadaje sobie pytanie: kiedy należy się odprawa w sytuacji, gdy staje przed problemem trudnej sytuacji ekonomicznej firmy i związanym z tym zagrożeniem potencjalnej redukcji zatrudnienia pracowników. Jakąś dekadę wstecz jeszcze, problem niepewności jutra dotyczył sporego procentu zdolnego do pracy społeczeństwa. Na szczęście, sytuacja na rynku pracy w czasie obecnym daje powód do optymizmu, gdyż rozwój gospodarki krajowej w coraz większym stopniu przekłada się na wzrost zatrudnienia. Niestety, faktem jest, iż rosnący popyt na zaspokojenie różnorakich towarów i potrzeb powoduje zapotrzebowanie na coraz więcej rąk do pracy, nie tylko w obszarze fizycznym. Braki kadrowe pracowników umysłowych w wielu dziedzinach stanowią obecnie ogromny problem. Faktem jest, że nieadekwatne do umiejętności, wiedzy i doświadczenia – zarobki krajowe, nie stwarzają odpowiedniego bodźca finansowego dla fachowców, by na dłuższy okres pracować w kraju ojczystym. Inne kraje europejskie, potrzebujące i kuszące interesującymi ofertami intratnej pracy, zachęcają potencjalnych pracowników, przede wszystkim, odpowiednio do posiadanych kwalifikacji i doświadczenia, godnymi pensjami. Jest to zapewne najistotniejszy czynnik, powodujący masowy odpływ ludzi z kraju za granicę. Z całą pewnością, prawo pracy Unii Europejskiej stanowi ułatwienie wszelkich formalności w tym obszarze. Słowa zachęty rodzimych polityków, którzy nieustannie zachęcają do powrotu do ojczyzny, nie mają racji bytu, gdyż sfera ekonomiczna odgrywa w życiu rolę priorytetową. Powoływanie się na patriotyzm, tak modny znowu obecnie, może wywoływać tylko uczucie śmieszności, nie wspominając już o niesmaku. Świat polityki rządzi się jednak swoimi regułami i zasadami, w większości sprzecznymi i dalekimi od norm moralnych. Podatnicy, zobowiązani ustawami przez nich skonstruowanymi, wszakże są zobowiązani do łożenia na ich utrzymanie. Wysokie pensje nie stanowią z całą pewnością powodu do poczucia sprawiedliwości społecznej. Cóż, demokracja rządzi się własnymi prawami. W końcu, każdy może zostać politykiem demokratycznym prawem wyboru. Z małym jednak zastrzeżeniem – każdy, kto ma zgromadzone odpowiednio wystarczające wysokie fundusze na kampanię wyborczą. Dla sfrustrowanych owym faktem, na pocieszenie pozostaje świadomość, że ta polityczna wada nie jest wyłącznie własnością rodzimego kraju. Skonstruowane prawo, prawie całego obszaru europejskiego, potwierdza regułę, że zawód polityka jest jednym z najbardziej opłacalnych finansowo. Wszakże, jeśli nie zostaną wybrani na następną kadencję, im również należy się odprawa.

ZOSTAW ODPOWIEDŹ

Please enter your comment!
Please enter your name here