Kiedy tak naprawdę narodził się Jezus?

Jak powszechnie wiadomo Jezus Chrystus to jedna z głównych postaci religii chrześcijańskich, nawet sama nazwa sugeruje, że wyznawcy tych religii wierzą w istnienie i boskie pochodzenie Jezusa. Nie trzeba jednak być chrześcijaninem aby wierzyć w sam fakt istnienia takiej postaci, ponieważ został on potwierdzony w naprawdę wielu jak na tamte czasy źródłach, a więc jest on postacią historyczną. Pojawia się nawet w religiach islamskich, jednak nie jest już utożsamiany z Synem Bożym, a prorokiem i Mesjaszem. Jednak to właśnie wierzący w jego powiązania z Bogiem chrześcijanie uważają datę narodzin Chrystusa za początek nowej epoki i od tego właśnie momentu zaczyna się chyba najbardziej popularny na świecie kalendarz gregoriański. Wiele źródeł historycznych ma jednak inne zdanie na temat tego, kiedy urodził się Jezus.

Już sama Biblia podaje nam różne daty narodzin Jezusa. Święty Mateusz, w swojej Ewangelii mówi bowiem o tym, że Syn Boży narodził się za panowania króla Heroda, który to zmarł między 12 marca i 11 kwietnia 4 roku przed naszą erą, co już zaprzeczałoby informacji, że Jezus urodził się w roku, od którego rozpoczyna się nowa era. Zdecydowanie inną wersję przedstawia nam w swojej Ewangelii święty Łukasz. Według niego Jezus narodził się również za panowania króla Heroda w Judei, ale także w czasach, gdy Syrią zarządzał Kwiryniusz, a także podczas pierwszego w tamtym regionie spisu ludności, co rodzi pewne problemy z ustaleniem dokładnej daty. Wielu historyków uważa, że ewangelista się pomylił, ponieważ w trakcie wspomnianego wcześniej spisu ludności król Herod Wielki już nie żył, a sam spis został przeprowadzony w 6 roku naszej ery. Wysnuta została także inna hipoteza, mówiąca o tym jakoby św. Łukasz wspominał o wcześniejszym spisie nie odnotowanym przez żydowskiego historyka Józefa Flawiusza. Tę teorię wyklucza jednak fakt, iż jak podaje Flawiusz, Kwiryniusz zarządzał Syrią w latach 6-10 naszej ery, co sugerowałoby, że według św. Łukasza Jezus narodził się nawet 11 lat po czasie, na który wskazuje św. Mateusz. Ostatecznie w tradycji chrześcijańskiej przyjęło się za datę narodzin Mesjasza przyjmować 25 grudnia, roku od którego zaczyna się „nowa era”.

Jak widać historia nie zawsze jest łatwa, a ustalenie niektórych faktów przyprawia historyków o ból głowy od dziesiątek, a nawet setek lat. O ile nie ma wątpliwości, że Jezus Chrystus był postacią historyczną i żył na przełomie tysiącleci, to określenie dokładnej daty jego narodzin nadal jest bardzo trudne i możliwe, że nigdy nie dowiemy się całej prawdy. W chrześcijańskiej tradycji najważniejsza jest jednak nie konkretna data, a symbolika okresu, w którym narodził się Zbawiciel, ponieważ nawet w różnych odłamach chrześcijaństwa święto Bożego Narodzenia nie jest obchodzone tego samego dnia. Tak naprawdę ustalenie dokładnego roku narodzin Jezusa byłoby już wielkim sukcesem, a dopisanie do tego dokładnej daty dziennej jest praktycznie niemożliwe. Istnieje wiele źródeł, które zawierają informacje o tej postaci, a kwestia wybrania tego najbardziej wiarygodnego jest subiektywna i bardzo zależna od wyznania.

ZOSTAW ODPOWIEDŹ

Please enter your comment!
Please enter your name here